MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de fundamenten (KAM) onder onze bedrijfsvoering. Dit wordt gewaarborgd door Steegman Holding, waartoe de zuster bedrijven behoren. Bij de bedrijven is maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven met de dagelijkse gang van zaken en is niet een doel op zich.

Al jaren proberen we het goede voorbeeld te geven:

  • RBOC Steegman – Het RBOC wordt voor het grootste deel gefinanceerd door de Steegmangroep;
  • Energiezuinige verlichting – In al onze panden besparen we energie door energiezuinige Tl-armaturen alleen aan te zetten wanneer dat nodig is;
  • Energie besparende systemen (EVR plus systeem van Halitech – ECE);
  • Afval – Zowel op projectlocaties als eigen kantoorpanden wordt afval gescheiden ingezameld;
  • Minder zakelijke kilometers – we plannen medewerkers zo efficiënt mogelijk in op projectlocaties en wordt carpoolen gestimuleerd;
  • Wagenpark – Nieuwe auto’s in ons wagenpark hebben minimaal energieklasse C. Het gebruik van hybride en/of elektrische auto’s zal in de toekomst gestimuleerd worden.
Contact Us

Niet leesbaar? Verander de tekst captcha txt

Vul hier uw zoekopdracht in en druk op Enter